Radiestezja


Co to jest radiestezja?

Radiestezja jest dziedziną wiedzy zajmującą się wykrywaniem, rozpoznawaniem oraz analizą różnego rodzaju promieniowań zlokalizowanych pod ziemią, na ziemi, w wodzie i atmosferze. Promieniuje wszystko co nas otacza wyłączając nas samych,  nie tylko materia, ale nawet kształt i kolor.

Radiestezja jest równie stara jak dzieje cywilizacji ludzkiej. Najstarsze jej odpowiedniki można znaleść w starożytnych Chinach, gdzie radiestezja była częścią feng shui.

 Badania radiestezyjne obejmują:

-rozpoznawanie dobrych i złych promieniowań radiestezyjnych  w mieszkaniu, domu czy na działce

-ustalenie dobrych i złych miejsc do spania, nauki czy wypoczynku

-unieszkodliwianie złych  promieniowań przy pomocy odpromienników (tzw. ekranów radiestezyjnych).

-poszukiwania miejsca na ujęcie wody czy złoża  mineralne

-diagnostykę i leczenie zdrowia człowieka (bioenergoterapia)

-prowadzenie badań na odległość, a zwłaszcza poszukiwanie zaginionych osób, ukrytych przedmiotów, złóż mineralnych i wód gruntowych, a także rozpoznawanie na odległość promieniowań występujących na danym obszarze (praca na planie mieszkania czy działki

-badanie wpływu promieniowania na zwierzęta i rośliny.

-wykorzystywanie metod radiestezyjnych w wszelkiego rodzaju badań geobiologicznych( patrz zakładka Geobiologia)

 Kim są radiesteci

Są to ludzie ,którzy potrafią odczuwać promieniowanie radiestezyjne z otoczenia. Posługują się w tym celu głównie różdżką i wahadłem oraz innym sprzętem radiestezyjnym. Należy podkreślić, że sprzęt ten służy jedynie do kontaktowania się radiestety ze swoją podświadomością.

 Rodzaje promieniowań

naturalne–Pochodzą  zarówno z głębi ziemi jak i z kosmosu i powstają na skutek procesów energetycznych tam zachodzących. Ich źródłem są tzw.podziemne cieki wodne, zwane też żyłami wodnymi, uskoki i deformacje geologiczne, którym często towarzyszą złoża minerałów ,a także promieniowania sieciowe będące emisją radioaktywności naturalnej

sztuczne-zanieczyszczenia elektryczne(linie wysokiego i bardzo wysokiego napięcia, instalacje i urządzenia elektryczne) oraz zanieczyszczenia elektromagnetyczne pochodzące z rozmaitych współczesnych urządzeń(m.in. nadajniki, generatory, radary, mikrofale). 

 Wpływ promieniowań na ludzki organizm

Energie wśród których żyjemy, działają na nas niezależnie od naszej woli. Dlatego mechanizm odbioru promieniowania działa niezależnie od faktu uświadamiania sobie  oddziaływania różnego typu promieniowań

Każdy człowiek ma indywidualną wrażliwość radiesetzyjną, dlatego skutki przebywania w strefie szkodliwego promieniowania mogą być obserwowane bardzo szybko, albo nawet dopiero po kilku latach( nawet do 10 lat).

 Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować:

-ociężałość i osłabienie podczas wstawania

-niespokojne sny lub bezsenność

-częste bóle głowy

-dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego

-niezżyt garda i górnych dróg oddechowych

 -choroby serca i kręgosłupa

Zapromieniowane  miejsca są nie tylko  źrodłem zakłóceń w równowadze psychofizycznej ludzi i zwierząt,ale także bardzo źle wpływają na rośliny i materię  nieożywioną.
Powodują pęknięcia murów ,przyśpieszają korozję metali, zakłócają pracę urządzeń elektronicznych.przebywanie w tych szkodliwych dla zdrowia miejscach ,najczęściej jest przyczyną wielu chorób z nowotworami włącznie.

Jak przebiega ekspertyza radiestezyjna w mieszkaniu

Podczas ekspertyzy szczególnie dokładnie sprawdzane są łóżka miejsca do nauki i odpoczynku pod kątem obecności szkodliwych naturalnych promieniowań takich jak  cieki wodne, krzyżówki cieków, siatki geopatyczne, skrzyżowania tych siatek i obecności lewoskrętnych pól wirowych. Występowanie tych ostatnich może w ogóle nie powodować żadnych negatywnych symptomów, jednakże ze względu na silne promieniowanie jonizujące jest bardzo szkodliwie dla zdrowia.Następnie sprawdzane są sztuczne promieniowania, związane z występującymi w mieszkaniu i w najbliższym otoczeniu budynku różnego rodzaju emiterami tych promieniowań. Przedmiotem badania są również różne  przedmioty(szczególnie)w sypialniach pod kątem  występowania promieniowania kształtu, wszelkie ostre przedmioty i niektóre obrazy mogą takowe emitować.O ile jest to możliwe najlepszym rozwiązaniem jest przestawienie miejsc do spania i dłuższego przebywania w miejsca o pozytywnym promieniowaniu radiestezyjnym. Bywają jednak tak małe mieszkania czy sypialnie, że nie jest możliwe usunięcie łóżek ze szkodliwych stref. Wówczas pozostaje tylko zainstalować ekran radiestezyjny.