Tarot

Czym jest tarot?

Tarot jest jednym z najwspanialszych narzędzim diagnozujących stan naszej psychiki.

Zapewnia nam  natychmiastową drogę do zrozumienia rytmów i wzorców, które działają  w naszym życiu.

Każda karta jest potężnym symbolem i ma własne znaczenie, zaś tarot jest uniwersalnym językiem przemawiającym do nas poprzez różnorodne  archetypy i symbole.

Tarot to talia 78 mistycznych kart, 22 z nich tworzy Wielkie Arkana które reprezentują postacie uosabiające konkretne wartości lub archetypy. 56 kart Małych Arkanów przedstawia z kolei wydarzenia, ludzi, zachowania, idee, działania, które mają związek z naszym życiem.

Poznanie znaczenia kryjącego się za tymi symbolami oraz własnej reakcji na sprawia, że możemy się identyfikować z tymi wartościami we własnym życiu i wspomagać za ich pomocą osobisty rozwój oraz relacje z innymi ludźmi.

Symbole i archetypy mają głębokie, wielopoziomowe i wielowarstwowe znaczenie: otwierają nas na ukrytą głębię w nas samych, którą być może nieświadomie odrzucamy, tłumimy, odpychamy. Dzięki temu uniwersalnemu językowi(symbolika kart) tarot jest wyjątkowym narzędziem zrozumienia samego siebie, a także pomaga podejmować decyzje dotyczące przyszłości.

Istnieje  powszechne przekonanie że tarota używa się tylko do wróżenia. Owszem można i tak go  traktować ,ale trzeba mieć świadomość, że używanie tarota do przepowiadania przyszłości jest znakiem barku zrozumienia istoty rzeczy, ponieważ przyszłość nie jest do końca określona. W ostatecznym rozrachunku spośród wielu wariantów losu ,wielu dróg to my ludzie wybieramy swoją drogą i swój los i  tak naprawdę na nic z góry nie jesteśmy skazani, chyba, że na to sami pozwolimy.

Tarot pokazuje określony w danym momencie czy przedziale czasowym stan ducha.

I określony poziom naszego rozwoju, który doprowadzi nas w  przyszłości  do pewnych wariantów zdarzeń. Analizując te warianty  ,możemy mieć wpływ na nasze przyszłe życie, świadomie je kreując.

Ponieważ  22 Arkana Wielkie stanowią poszczególne wtajemniczenia człowieka  na poszczególnych etapach drogi życia, ludzkiego losu  w trakcie jednego  życia (wcielenia) jednostki podstawienie odpowiednich kart pod cyfry wynikające z daty urodzenia  pozwala uzyskać swoisty kod genetyczny z jakim przychodzimy na świat.

Uzyskujemy w ten sposób rodzaj portretu psychologicznego  nazwanego przez  twórczynię tej metody -  słynną polską tarocistkę Ałłę Alicję Chrzanowską -

INDYWIDUALNY TAROTOWY PORTRET PSYCHOLOGICZNY

który może być rozszerzony o PORTRET KARMICZNY oraz PORTRET PARTNERSKI

Jest on analizą życia człowieka, jego  losu, wrodzonego potencjału, predyspozycji, talentów, lęków i słabości i cieni , wszystkiego co składa się na całokształt naszej osobowości. Analiza oparta na wykorzystaniu wibracji dnia urodzenia(numerologia) oraz symboliki kart (tarot) sprawdza się znakomicie. Jest to narzędzie bardzo precyzyjne ukazuje i demaskuje  naszą  teraźniejszość ,przeszłość i przyszłość.

Pokazuje nasz  program na to wcielenie, wszystkie lekcje do przepracowania z którymi przychodzimy na świat w tym życiu, a także w przeszłych wcieleniach (portret karmiczny). Pokazuje również nasze relacje partnerskie(portret partnerski), nie tylko męsko damski,ale w każdej relacji z drugim człowiekiem(przyjaciele,rodzieństwo, dzieci,rodzice) także w odniesieniu do życia zawodowego(pracodawca,pracownicy,kontrahenci).