Ekspertyzy

W przypadku gdy ekspertyzę feng shui i radiestezyjną  wykonuje ta sama osoba,Ekspertyzę Radiestezyjną  należy wykonać od razu po przybyciu do klienta póki mamy jeszcze pełną zdolność radiestezyjną do rozpoznania szkodliwych promieniowań.

Określamy miejsca o pozytywnej energii i bardzo pozytywnej energii ( tzw. miejsca mocy) i miejsca o szkodliwym promieniowaniu.Te ostatnie powinny być w miarę możliwości zagospodarowane na pomieszczenia pomocnicze.

Szczególnie dokładnie sprawdzamy łóżka, miejsca do nauki i odpoczynku pod kątem obecności cieków wodnych, krzyżowek cieków, siatek geopatycznych, skrzyżowań tych siatek i lewoskrętnych pól wirowych. Wszystkie złe miejsca muszą być uwzględnione w ekspertyzie feng shui, jako obszary na których nie wolno  ustawiać łóżek i miejsc do dłuższego przebywania jeśli tylko metraż jest na tyle duży, że istnieje możliwość  przestawienia  miejsca do spania w inne miejsce.

W pozostałych przypadkach pozostaje tylko instalacja odpromiennika, w miejscach o  co najmniej pozytywnym promieniowaniu radiestezyjnym lub w miejscach mocy.

W nowych domach czy mieszkaniach jeszcze nie zagospodarowanych lub nie wykończonych zasadniej jest zacząć badanie radiestezyjne od zlokalizowania   miejsc dobrych  i miejsc mocy ,gdyż jest okazja ,aby wybrać najlepsze z możliwych  miejsce na sypialnie i stałe przebywanie. Natomiast  dla radiestety koncentrowanie się na dobrych a nie złych energiach, nie zużywa  tak jego sił witalnych potrzebnych na następną długa i żmudną  ekspertyzę feng shui. 

Następny etap oględzin danego miejsca  rozpoczynamy od Ekspertyzy Feng Shui   Badamy w jakie formy układają się w wibracje świata materialnego, składające się na daną przestrzeń życiową i jej otoczenie (bliskie i dalsze sąsiedztwo, rzeźba terenu, kształt działki, konstrukcja domu, użyte materiały do budowy i urządzenia domu, sposób przepływu chi przez dane pomieszczenie, urządzenie domu, kolorystyka symbole w postaci obrazów czy innych dekoracji).

Na tym etapie można uzyskać dużo informacji o osobach zamieszkujących daną przestrzeń, o ich charakterach, upodobaniach, przekonaniach i wierzeniach.

Nasz świat wewnętrzny znajduje odzwierciedlenie w przestrzeni w  jakiej żyjemy w myśl powiedzenia” pokaż mi jak mieszkasz, a powiem ci kim jesteś”.

W rezultacie, ekspert feng shui czasem odrazu się orientuje z jakiego rodzaju problemami  i ludźmi ma doczynienia w danej przestrzeni życiowej.

Kolejny etap to analiza według szkoły kompasu. Określamy kierunki geograficzne i mierzymy kompasem tzw. skierowanie i osadzenie budynku, aby  na podstawie odczytu kompasu sporządzić potem wykres domu Na podstawie tego wykresu określimy  jaki rodzaj energii z kosmosu dopływa do badanego miejsca i czego się można po tej energii spodziewać w badanym przez nas okresie czasu. Czasami są to tak czyste energie (kompas wskazuje równo na jeden z czterech głównych kierunków świata),że dane  miejsce nadaje się tylko na obiekt kultu, a nie na przestrzeń życiową lub zawodową(firma).

Złe energie napływające z kosmosu  mogą nieść złe zdarzenia, choroby, bankructwo, niedobre relacje w rodzinie czy w pracy oraz inne mniejsze czy większe niepowodzenia. Bywa, że ludzie sprowadzą się do mieszkania i nagle w ich życiu mają miejsce negatywne wydarzenia, prześladuje ich pech, zdarzają się  nieuzasadnione niczym dramaty. Oczywiście w nowym miejscu przyczyną może być energetyka domu zostawiona po poprzednich mieszkańcach czyli tzw. pamięć ścian, ale jeśli pomimo czyszczenia energetycznego dalej zdarzają się różne zle rzeczy zachodzi podejrzenie ,że może to by zły rodzaj energii .

Chodzi tu też o konkretne osoby i rodzaje działalności, nie da się uogólnić takich wpływów, należy je wnikliwie analizować biorąc pod uwagę niezbędne informacje o mieszkających tu osobach lub o  firmie, historiach jakie się tu wydarzyły, bieżących problemach oraz planach na przyszłość.

Znamienne jest, że prawie zawsze feralne miejsca w mieszkaniu określone przez wykres domu są w tym samym miejscu  co szkodliwe promieniowania radiestezyjne.

Złe działanie tzw. gwiazd(energii) nie zawsze musi się uaktywnić.

Dużo zależy od tego czy energie te napływają do miejsca o dobrym feng shui w  zakresie szkoły form.( ”Dobre formy” czyli to co widzimy, otaczająca nas materia przedmioty materialne i celowo wprowadzone remedia i symbole mogą zniwelować negatywny wpływ gwiazd.) W takiej sytuacji istnieje tylko potencjalne zagrożenie, które można kontrolować i nie dopuszczać do jego realizacji.

W przypadku dobrych miejsc, gdy są tam pozytywne energie, ułatwiające nam działania w pewnych dziedzinach życia, z łatwością osiągamy sukcesy w danej dziedzinie życia. Można powiedzieć, że przestrzeń nas wspiera, bo dobre miejsca jak generatory ładują nas swoją dobroczynną energią. 

Czasem wykres domu wskazuje na dobre energie w danym rejonie domu, ale nic dobrego się tu nie dzieje. Zwykle ocena danego miejsca uzyskana przez eksperta feng shui w drodze oględzin tłumaczy czemu dane miejsce o dobrej energii’ „z góry” nie jest szczęśliwym miejscem w którym czujemy się zmotywowani do osiągania sukcesów których nadejście te energie nam powinny ułatwiać. W tej sytuacji jest sprawą eksperta feng shui opracować taką aranżację danej przestrzeni, która będzie ułatwiać uaktywnienie korzystnego potencjału  tych  gwiazd.

Oprócz badania  działania danej energii w czasie, możemy stosować inną technikę  szkoły kompasu, bardziej statyczną, która bada korzystne i niekorzystne obszary domu indywidualnie dla każdego mieszkańca z osobna zależnie od rodzaju energii kosmicznej napływającej z ośmiu kierunków świata, ale  już niezależnie od czasu w którym to się dzieje. 

Należy tu dodać, że w wolnostojącym budynku, wpływ energii  jest większy niż np. w blokowisku, gdzie energie są wymieszane czasem tak bardzo, że na dobrą sprawę trudno mieć ocenę z jakiego kierunku geograficznego napływają do drzwi mieszkania w bloku. Ponadto w mieszkaniu jednostronnym, energia płynie przez okna tylko z jednego kierunku.

W takiej sytuacji maleje znaczenie tej ostatniej metody tj. ośmiu kierunków świata  na korzyść innych metod bardziej  w tym przypadku skutecznych (nie licząc   szkoły wędrującej gwiazdy, która dobra będzie także w blokach) i bazowej szkoły form.

Niezależnie od metody, którą posługuje się ekspert feng shui w swojej ekspertyzie, propozycja zmian po stronie  feng shui  uwzględni  zalecenia wynikające z badania radiestezyjnego. Może to oznaczać większe lub mniejsze modyfikacje  w przyjętych rozwiązaniach  po stronie feng shui.

Eksperci zalecają umieszczenie remediów i symboli. Są to elementy aranżacji przestrzeni, które poprzez swoją symbolikę, strukturę, cechy użytkowe, jawne lub ukryte znaczenie mają wprowadzić do danej przestrzeni życiowej, zmianę w niewidzialnym  świecie energii i wibracji. Remedium czy symbol jest lekarstwem dla danej przestrzeni. To może być jakikolwiek przedmiot (oczywiście z rozmysłem wybrany)np. obraz. Każdy element przestrzeni ma bowiem w sobie cechy jang i jin, pobudza, ukierunkowuje, stabilizuje energię. Jest podporządkowany jednemu z elementów i nosi jego cechy. O tym, z jakiego rodzaju remedium mamy do czynienia możemy powiedzieć dopiero na podstawie kontekstu otoczenia, Wprowadzenie jakiegokolwiek środka zawsze będzie związane z zasadami harmonizowania przeciwieństw, wynikających wprost z zasad względności. Środek ten może powinien rezonować z naszym wewnętrznymi  przekonaniami i wierzeniami.

Należy pamiętać, w jakim celu wprowadzamy remedia i symbole. Ważne są intencje, myśli i nastawienie, które nie pozostaną bez wpływu na końcowy efekt i realizację celu. Zarówno myśli jak i remedia to niewidzialne wibracje i energie. Myśli zawsze poprzedzają materializację.

Wprowadzenie do przestrzeni szczególnie obrazów czy innych przedmiotów ,obiektów kultu itp. powinno być skonsultowane z radiestetą gdyż mogą one emitować szkodliwe rodzaje promieniowania. Podobnie skonsultować należy utrzymanie dotychczasowych, bo znajdą się już w nowej, zmienionej przestrzeni  i w związku  z tym ich  promieniowanie może by już nieco inne.

Pierwszym etapem zmian zalecanych przez eksperta feng shui jest uporządkowanie przestrzeni z bałaganu. Pozbycie się rzeczy już niepotrzebnych i uszkodzonych, jako niekorzystnych  wibracji w stanie materialnym ,a następnie  gruntowne oczyszczenie energetyczne tej przestrzeni. Dopiero po tych oczyszczających zabiegach przystępujemy do wdrażania zaleceń ekspertyzy. Nigdy jednak nie wprowadzamy wszystkich zmian od razu, tylko sukcesywnie pamiętając o tym,że każda przestrzeń to pole energetyczne, które wywiera wpływ na pole energetyczne naszego organizmu.